Návrh zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:34705/2018/120
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.08.2018, 08:43