Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:10290-P/2018
Rezort:Úrad pre verejné obstarávanie
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 10.08.2018, 15:06