Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2017

Číslo materiálu:2205/2018-310
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 10.08.2018, 07:39