Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:KM-OPVA-2018/002971
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka vnútra
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 10.08.2018, 10:07