Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 v Slovenskej republike

Číslo materiálu:900-0054/2016
Rezort:Štatistický úrad SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predsedníčka Štatistického úradu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 04.08.2016, 10:33