Návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:150/11726/2016/OŠSVS
Rezort:Úrad vlády SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:vedúci Úradu vlády SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 08.08.2016, 12:22