Zapojenie Slovenskej republiky do Spoločného programovania EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce

Číslo materiálu:600.650/2016-ORPO
Rezort:Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 04.08.2016, 14:50