Návrh zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:44640/2016/100
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 10.08.2016, 07:00