Návrh zákona o upomínacom konaní

Číslo materiálu:44819/2016/110
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 05.08.2016, 14:44