Návrh zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:7082/2016-min.
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 10.08.2016, 10:55