20. rokovanie HSR SR

25.11.2013, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: MK-3230/2013-110/18228
  Predkladá: minister kultúry SR
 2. Č.m.: 1437/2013-1000
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 3. Č.m.: 1528/2013–1000
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 4. Č.m.: 1612/2013-1000
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 5. Č.m.: 2013-14512/39627:1-924
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 6. Č.m.: 7821/2013-min
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 7. Č.m.: S09449/1-ŠT-2013
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 8. Č.m.: 16481/2013- M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 9. Č.m.: 22065/2013 – M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 10. Č.m.: 21397/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 11. Č.m.: 23822/2013/A300-IS/69974-M
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
aktualizované 26.11.2013, 08:56