Návrh Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014 – 2020

Číslo materiálu:1612/2013-1000
Rezort:ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.11.2013, 12:31