Návrh Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020

Číslo materiálu:16481/2013- M_OPVA
Rezort:ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.11.2013, 07:59