Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 - 2019

Číslo materiálu:21397/2013-M_OPVA
Rezort:ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.11.2013, 08:05