Návrh zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:MK-3230/2013-110/18228
Rezort:ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister kultúry SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 22.11.2013, 06:49