Analýza stavu úrazovosti a bezpečnosti detí a mládeže v Slovenskej republike

Číslo materiálu:S09449/1-ŠT-2013
Rezort:ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka zdravotníctva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.11.2013, 07:56