Priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011-2015

Číslo materiálu:7821/2013-min
Rezort:ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.11.2013, 07:53