5. rokovanie HSR SR

20.08.2012, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 14532/2012-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 2. Č.m.: MF/019779/2012-41
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 3. Č.m.: 2012-10375-071
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 4. Č.m.: 575/2012-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 5. Č.m.: 573/2012-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 6. Č.m.: 489/2012-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 7. Č.m.: MK-1351/2012-70/10634
  Predkladá: minister kultúry SR
 8. Č.m.: MK-1597/2012-70/11389
  Predkladá: minister kultúry SR
 9. Č.m.: 15897/2011/100
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 10. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR
 11. Č.m.: KM-OPVA1-2012/002895
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR
aktualizované 23.08.2012, 08:51