Návrh zákona z ... 2012 , o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:MK-1597/2012-70/11389
Rezort:ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister kultúry SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 10.08.2012, 10:12