Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve
v Slovenskej republike za rok 2011

Číslo materiálu:489/2012-100
Rezort:ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 10.08.2012, 09:58