Návrh zákona z ... 2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:KM-OPVA1-2012/002895
Rezort:ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister vnútra SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 17.08.2012, 14:45