Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013

Číslo materiálu:MF/019779/2012-41
Rezort:ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.08.2012, 12:17