1. rokovanie HSR SR

30.05.2012, 09:00
Nová budova Úradu vlády SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-/2012
  Predkladá: minister spravodlivosti
 2. Č.m.: 760/2012-1000
  Predkladá: Minister hospodárstva SR
 3. Č.m.: 759/2012-1000
  Predkladá: Minister hospodárstva SR
 4. Č.m.: MF/14548/2012-73
  Predkladá: minister financií SR
 5. Č.m.: MF/15874/2012-73
  Predkladá: minister financií SR
 6. Č.m.: MF/15954/2012-71
  Predkladá: minister financií SR
 7. Č.m.: MF/014424/2012-632
  Predkladá: minister financií SR
 8. Č.m.: MF/014541/2012-632
  Predkladá: minister financií SR
aktualizované 31.05.2012, 12:21