Návrh zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:MF/15954/2012-71
Rezort:ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 29.05.2012, 16:24