Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša KONDRÓTA a Andreja KOLESÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:UV-/2012
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:
Stav rokovania:Zaradené na rokovanie
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 23.05.2012, 13:25