Návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach

Číslo materiálu:759/2012-1000
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Minister hospodárstva SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:Zaradené na rokovanie
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 23.05.2012, 13:38