Návrh zákona z ... 2012,ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:MF/014541/2012-632
Rezort:ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 30.05.2012, 08:21