Návrh zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:760/2012-1000
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Minister hospodárstva SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:Zaradené na rokovanie
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 23.05.2012, 13:38