Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách

Číslo materiálu:10130/2023
Rezort:Správa štátnych hmotných rezerv SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 15.03.2023, 14:23