80. rokovanie LRV SR

28.03.2023, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 9919/2023
    Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
  2. Č.m.: 10130/2023
    Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
  3. Č.m.: 10259/2023
    Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
aktualizované 16.03.2023, 09:16