Návrh zákona o fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:8393/2017
Rezort:Minister kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister kultúry
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.02.2017, 10:19