Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025

Číslo materiálu:584/2021-1.8
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:§ 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 16.08.2021, 16:03