Návrh zákona o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:48612/2022
Rezort:Ministerstvo dopravy SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 17.01.2023, 08:52