Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2016

Číslo materiálu:392/2017-100
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 03.08.2017, 11:01