14. rokovanie HSR SR

14.08.2017, 09:00
hotel Bôrik
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 2. Č.m.: 21292/2017/SEKPS/56295-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 3. Č.m.: 392/2017-100
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: 385/2017-100
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 5. Č.m.: 422/2017-100
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 6. Č.m.: 423/2017-100
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 7. Č.m.: 50089/2016-110
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
 8. Č.m.: S05664-OL-2017
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 9. Č.m.: S06506-OL-2017
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 10. Č.m.: 7405/2017-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 11. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 12. Č.m.: 7278/2017-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 13. Č.m.: MF/7890/2017-74
  Predkladá: minister financií SR
 14. Č.m.: MF/7809/2017-77
  Predkladá: minister financií SR
 15. Č.m.: MF/009009/2017-721
  Predkladá: minister financií SR
 16. Č.m.: MF/009954/2017-731
  Predkladá: minister financií SR
 17. Č.m.: MF/6233/2017-732
  Predkladá: minister financií SR
 18. Č.m.: MF/6234/2017-732
  Predkladá: minister financií SR
 19. Č.m.: MF/006402/2017-77
  Predkladá: minister financií SR
 20. Č.m.: MF/007834/2017-75
  Predkladá: minister financií SR
 21. Č.m.: MF/013161/2017-613
  Predkladá: minister financií SR
 22. Č.m.: MF/013757/2017-632
  Predkladá: minister financií SR
 23. Č.m.: 14891/2017–M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 24. Č.m.: 12832/2017-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 25. Č.m.: 15851/2017-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
aktualizované 16.08.2017, 13:16