Návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie

Číslo materiálu:326/2022
Rezort:Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 05.01.2022, 11:31