Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:31289/2022
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister vnútra SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 11.08.2022, 09:52