59. rokovanie LRV SR

16.08.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 31350/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 2. Č.m.: 30225/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 3. Č.m.: 30970/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 4. Č.m.: 30787/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 5. Č.m.: 30991/2022
  Predkladá: minister zdravotníctva
 6. Č.m.: 31342/2022
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 7. Č.m.: 31338/2022
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 8. Č.m.: 31176/2022
  Predkladá: ministerka spravodlivosti SR
 9. Č.m.: 31289/2022
  Predkladá: minister vnútra SR
 10. Č.m.: 31290/2022
  Predkladá: minister vnútra SR
 11. Č.m.: 31196/2022
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 12. Č.m.: 31276/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
 13. Č.m.: 31312/2022
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 14. Č.m.: 30945/2022
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 15. Č.m.: 28864/2022
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
aktualizované 25.01.2023, 13:03