Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:24519/2021-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 06.12.2021, 14:26