Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2025

Číslo materiálu:2273/2019-1.8
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister životného prostredia
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 15.02.2019, 10:49