29. rokovanie HSR SR

25.02.2019, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: KM-OPVA-2019/003026
  Predkladá: ministerka vnútra
 2. Č.m.: 09260/2019/SEKPS
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 3. Č.m.: 07438/2019/SVD/06907-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 4. Č.m.: 5187/2019-9.1
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 5. Č.m.: 4378/2018-1.5
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 6. Č.m.: 2273/2019-1.8
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 7. Č.m.: 3123/2019-410
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 8. Č.m.: 34255/2019-110
  Predkladá: minister spravodlivosti
 9. Č.m.: 08260/2019-4210-09512
  Predkladá: minister hospodárstva
 10. Č.m.: S04972-2019-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 11. Č.m.: S04985-2019-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 12. Č.m.: 2197/2019/LO
  Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
aktualizované 05.03.2019, 09:50