Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu

Číslo materiálu:2017-3434/28726:14-30AA
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 20.06.2017, 14:22