13. rokovanie HSR SR

26.06.2017, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 18206/2017/SCDPK/39591-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 2. Č.m.: MF/006232/2017-632
  Predkladá: minister financií SR
 3. Č.m.: 19027/2017-3420-28451
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 4. Č.m.: 23302/2017
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 5. Č.m.: 2017-598/28843:12-56AA
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 6. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 7. Č.m.: 2017-3434/28726:14-30AA
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 8. Č.m.: stiahnutý
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
 9. Č.m.: S10632-OL-2016
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 10. Č.m.: 13168/2017–M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 11. Č.m.: 13695/2017-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 12. Č.m.: 14001/2017-M_OAPPV
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 13. Č.m.: 13374/2017-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 14. Č.m.: 14098/2017-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 15. Č.m.: S00294-OL-2017
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
aktualizované 26.06.2017, 13:10