Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Číslo materiálu:18500/2019
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 25.07.2019, 13:04