Aplikácia už vypracovanej Schémy mobility pracovnej sily pre Slovensko s cieľom zabezpečiť prístup kvalifikovanej pracovnej sily z tretích krajín na slovenský trh práce a splnenie míľnika z Plánu obnovy pre Komponent 10 (reforma pobytovej a pracovnej legislatívy)

Číslo materiálu:13
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:RÚZ
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 06.12.2021, 15:04