Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

9.

23.08.2021, 13:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 1
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
 2. Č.m.: 19260/2021-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
 3. Č.m.: MF/004682/2021-74
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 4. Č.m.: 37787/2021/SCDPK/89153-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 5. Č.m.: 10273/2021-1.7
  Predkladá: minister životného prostredia
 6. Č.m.: 7791/2021-1.7
  Predkladá: minister životného prostredia
 7. Č.m.: 10462/2021-1.7
  Predkladá: minister životného prostredia
 8. Č.m.: 4545/2021-9.1
  Predkladá: minister životného prostredia
 9. Č.m.: 584/2021-1.8
  Predkladá: minister životného prostredia
 10. Č.m.: 2566/2021-3.1
  Predkladá: minister životného prostredia
 11. Č.m.: 2021/8896:2-A1810
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 12. Č.m.: 2021/10237-A1810
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 13. Č.m.: 2021/9337-A1810
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 14. Č.m.: 14.
  Predkladá: MPSVR
aktualizované 09.09.2021, 16:02