Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:MF/004682/2021-74
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 16.08.2021, 15:36