Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

Číslo materiálu:2566/2021-3.1
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:úloha B.1., uznesenie vlády SR
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 16.08.2021, 16:06