Rôzne

Číslo materiálu:14.
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:MPSVR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 16.08.2021, 16:27