Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030

Číslo materiálu:19260/2021-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, soc. vecí a rodiny
Podnet:plán práce vlády na rok 2021
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 16.08.2021, 15:33